Megabits (Mb) to Gigabytes (GB)

Megabits (Mb) to Gigabytes (GB) conversion table

Here are the most common conversions for Megabits (Mb) to Gigabytes (GB) at a glance.

Megabits (Mb) Gigabytes (GB)
0.001 0.00000013
0.01 0.00000125
0.1 0.00001250
1 0.00012500
2 0.00025000
3 0.00037500
5 0.00062500
10 0.00125000
20 0.00250000
30 0.00375000
50 0.00625000
100 0.01250000
1000 0.12500000